19 maja 2024

Gmina Hrubieszów: 20 tysięcy dla hrubieszowskiego szpitala

Gmina Hrubieszów przekaże hrubieszowskiemu szpitalowi 20 tysięcy złotych na wsparcie działań związanych z walką z koronawirusem.

 

Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz Zając, w porozumieniu z radą gminy, zdecydował o przekazaniu hrubieszowskiemu szpitalowi 20 tysięcy złotych z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

Jednocześnie, razem z przewodniczącą rady Anetą Dąbrowską, w imieniu mieszkańców podziękował personelowi SPZOZ w Hrubieszowie za poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia.