22 czerwca 2024

Gmina Hrubieszów: Dofinansowanie w wysokości 250 tys. Sukces organizacji pozarządowych

Wszystkie wnioski, złożone przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Hrubieszów otrzymają dofinansowanie z funduszy szwajcarskich.

Reklamy

Na konkurs grantowy „Granty na rozwój NGO”, prowadzony w ramach projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej wpłynęło ogółem 33 wnioski o dofinansowanie. Dofinansowanie otrzyma 28 projektów. Wśród nich są wszystkie 5, złożone przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Hrubieszów, na łączną kwotę dofinansowania niemal 250 tys. zł. Organizacje te będą musiały dołożyć z własnych środków w sumie nieco ponad 28 tys. zł.

Wśród wszystkich złożonych wniosków najlepszy okazał się również projekt podhrubieszowskiej organizacji, Kółka Rolniczego w Moroczynie, który został najwyżej oceniony. Projekt ten polegać ma na poszerzeniu aktualnej oferty, funkcjonującej w Moroczynie tematycznej Wioski Strachów. Oprócz tego dofinansowanie uzyskają:

Reklamy

– Stowarzyszenie „Sosenka” na projekt pt.: Wioska tematyczna „Einstein na łące” w Stefankowicach Kolonii – atrakcją turystyczną Gotanii (4 pozycja na liście dofinansowania),

– Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Hrubieszów na projekt pn.: „Kopalnia dobrych praktyk BIS”, będący kontynuacją obecnie realizowanego i polegającego m.in. na utworzeniu wspólnego portalu internetowego dla wszystkich miejscowości z terenu gminy oraz przeprowadzeniu szkoleń z kontaktów z mediami,

Reklamy

– Stowarzyszenie OSP Brodzica na projekt pn.: „Królestwo żab”,

– Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju „Herkules” Stefankowice na projekt pt.: „Wspólnie znaczy lepiej – sport i turystyka jako skuteczna promocja Gotanii”.

 

 

Wójt Gminy Hrubieszów

Jan Mołodecki