17 kwietnia 2024

Gmina Hrubieszów: Jubileusz 150-lecia powstania Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Gminne Święto Kobiet

Uroczystości odbyły się 9 kwietnia 2016 w Zespole Szkół Publicznych w Moniatyczach. Na spotkanie przybyły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, radni i sołtysi, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów oraz przedstawiciele organizacji, instytucji i służb na co dzień współpracujących z gminą i jej mieszkańcami.

 

Wśród gości byli m.in. członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, pełnomocnik Wojewody Lubelskiego d/s kultury ludowej, rękodzieła ludowego i artystycznego Zdzisław Podkański, przewodniczący Rady Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Feliks Rębacz.

Uroczystości prowadzili: Jan Mołodecki wójt gminy Hrubieszów oraz Jerzy Fedorczuk przewodniczący Rady Gminy i Robert Palichleb sekretarz gminy.

Prezentację działalności Kół Gospodyń Wiejskich przedstawiła przewodnicząca Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie Irena Czerwińska.

Podczas jubileuszu uhonorowano koła i członkinie KGW.  Dyplomy Uznania od Zarządu Województwa Lubelskiego za szczególne zaangażowanie w działalność społeczną otrzymały: Irena Czerwińska, Danuta Kozłowska i Halina Najczuk, natomiast  za wspieranie działalności organizacji pozarządowych  Eugeniusz Księżyk, Mariusz Nagadowski i Ryszard Piskorski. Gmina Hrubieszów przyznała 17 Paniom Dyplomy Uznania ze statuetką. Ponadto koła otrzymały podziękowania od Gminy Hrubieszów i dyplomy od Marszałka Województwa Lubelskiego.  Z podziękowaniami i gratulacjami wystąpił także Roztoczański Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim. Ponadto były serdeczne życzenia i upominki od licznie przybyłych gości. Na okoliczność Jubileuszu każde koło otrzymało promujący je baner.

Tradycyjnie już, podczas Gminnego Dnia Kobiet wybierana jest Kobieta Europejka. Tak było i w tym roku. W konkursie zaprezentowały się panie z czterech sołectw. Kandydatki wykazały się niesamowitą pomysłowością, co powodowało, że  komisja konkursowa miała nie łatwe zadanie z wyłonieniem zwyciężczyni. Ostatecznie tytuł „Kobieta Europejka Gminy Hrubieszów 2016” przyznano Annie Jońskiej, reprezentującej Sołectwo Stefankowice.

Na ten szczególny dzień każde koło przygotowało prezentację ze swojej działalności w tym wyroby twórczości ludowo-artystycznej. Natomiast dla przybyłych gości na 150-lecie KGW zaserwowały 150 dań.

Jubileusz i Gminne Święto Kobiet uświetnił występ zespołu „Na jeden raz” z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mienianach, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach i kapeli podwórkowej „Stah” działającej w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach a całość zakończyła wspólna zabawa przy oprawie muzycznej zespołu  „Max Dance” z Werbkowic.

Uroczystości zorganizowali: Wójt i Rada Gminy Hrubieszów, Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach oraz  Rada Gminna Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie. Patronat Honorowy nad Uroczystościami objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

 

 

fot. UG Hrubieszów