26 września 2023

Gmina Hrubieszów: Rolniku – zgłoś szkody!

Urząd Gminy Hrubieszów informuje rolników o możliwości składania oświadczeń o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz, czy inne gwałtowne zjawiska meteorologiczne.

Reklamy

 

Urząd Gminy Hrubieszów informuje właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej o możliwości składania oświadczeń o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Szacowanie szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych, powstałych w granicach administracyjnych Gminy Hrubieszów jest możliwe po złożeniu przez poszkodowanego rolnika stosownego wniosku do Urzędu Gminy Hrubieszów wraz z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych.

Reklamy

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z maja 2019 r.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Hrubieszów (nr tel. 84 6962681 wew. 22) lub z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (nr tel. 81 7424528 lub 81 7424530).

Reklamy


Do pobrania:

1. Oświadczenie uprawy

2. Oświadczenie straty w sadach

3. Oświadczenie budynki

4. Oświadczenie zwierzęta

 

(źródło: UG Hrubieszów)