3 grudnia 2023

Gmina Mircze: 75. rocznica pacyfikacji wsi Smoligów, Łasków, Ameryka i Olszynka

14 kwietnia 2019 r. w miejscowości Smoligów odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne upamiętniające 75. rocznicę pacyfikacji wsi Smoligów, Łasków, Ameryka i Olszynka w marcu 1944 roku.

Reklamy

 

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Mircze, Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu oraz Sołectwo Smoligów.

Uroczystości rozpoczęły się  od podniesienia Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz odśpiewania Hymnu Państwowego.

Reklamy

Mszę Świętą Polową w intencji poległych partyzantów i mieszkańców Smoligowa i okolic odprawił  wikariusz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu – ksiądz Paweł Czerwonka. Muzycznie Mszę św. oprawił zespół „Szychowianki” działający przy GOK w Mirczu prowadzony przez Rafała Piwkowskiego.

Władze gminne, samorządowe i powiatowe oraz zaproszonych gości powitała  Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek.

Podczas uroczystości głos zabrał również  Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz  pani Janina Mazur – dawna mieszkanka Smoligowa.

Uroczystość swoją obecnością uświetnił  2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy  im. mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala, który wystawił wojskową asystę honorową oraz przeprowadził Apel Pamięci i Salwę Honorową. Apel Pamięci odczytała porucznik Magdalena Kwaśniak.

Honorową  wartę przy pomniku sprawowały harcerki z 9 Mireckiej Drużyny Harcerek „Tajemnica”.

Przedstawiciele instytucji i organizacji złożyli wieńce pod pomnikiem „Pamięci partyzantów i mieszkańców Smoligowa i okolic tragicznie poległych w marcu 1944 roku w walce z najeźdźcą hitlerowskim  i nacjonalistami ukraińskimi”. 


Wieniec złożyli:

Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak – Prezes Światowego Związku Armii Krajowej Okręg Zamość oraz kapitan Józef Łaba –członek władz Związku.

W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Mirczu wieniec złożyła Prezes – Maria Małek.

 

W imieniu Samorządu Gminy Mircze wieniec złożyli:

– Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek

– Przewodniczący Rady Gminy Mircze – Adam Kostrubiec

– Radna Gminy Mircze – Iwona Bełz

 

W imieniu Sołectwa Wsi Smoligów wieniec złożyli:

-Sołtys  – Artur Kowalczuk

-członek Rady Sołeckiej – Waldemar Lisiewicz

 

W imieniu samorządów Gmin Dołhobyczów i Trzeszczany:

-Wójt Gminy Dołhobyczów – Grzegorz Drewnik

-Wójt Gminy Trzeszczany – Stanisław Czarnota

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Marta Majewska

 

W imieniu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie:

-Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego – Wojciech Sołtysiak

-Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej – Gerard Pisiewicz

-Radna Powiatu Hrubieszowskiego – Marcelina Pogódz – Kukiełka

 

W imieniu dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego wieniec złożyli:

-major Tomasz Suchecki

-podporucznik Magdalena Kwaśniak

– młodszy chorąży Andrzej Leśko

 

W imieniu Placówki Straży Granicznej w Kryłowie: starszy chorąży  Marek Łukaszczyk.

W imieniu Posterunku Policji w Dołhobyczowie: Kierownik Posterunku:  aspirant sztabowy – Łukasz Palichleb. 

W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie: młodszy inspektor Ryszard Wasiak.

W imieniu Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie: Kapitan Tomasz Zwolak.

 

W  imieniu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mirczu: prezes Zarządu Oddziału Gminnego – druch Gerard Pisiewicz oraz wiceprezes oddziału gminnego –  druch Piotr Jarczak.

W imieniu Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mirczu: Prezes Zarządu – Wacław Misztal oraz członkowie:Leszek Łysiak i Bogdan Nosal.

W imieniu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu: Dyrektor szkoły – Małgorzata  Maciejewska oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

W imieniu Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie: Dyrektor szkoły–Jan Baryła oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego

W imieniu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie: Dyrektor szkoły – Dorota Miazga oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego

W imieniu Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice: Dyrektor Szkoły – Zdzisława Jabłońska wraz z przedstawicielem samorządu uczniowskiego

W imieniu Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa wieniec złożyły: Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Anna Kusiak Janiec oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Hrubieszowie – Anna Wilkos

W imieniu Nadleśnictwa Mircze wieniec złożył Leśniczy Leśnictwa Wilków – Jacek Łasocha.

W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu wieniec złożyły: Dyrektor Marianna Sobczuk oraz Katarzyna Stanisławek.

W imieniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu wieniec złożyły: Beata Kogut, Elżbieta Wodzińska, Joanna Łuczyniec.

W imieniu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich, Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Koło Gminne w Mirczu wieniec złożył zastępca prezesa  Jan Koman wraz z przedstawicielami  młodzieży.

Znicz złożyła Pani Maria Nagadowska – sołtys Wsi Rulikówka.

 

Po złożeniu wieńców uczestnicy w słuchali się w sygnał wojskowy „Ciszę”. Pieśń:„Nieśmiertelności nie odbierze nam Bóg”  – wykonała  Iwona Laszuk.

Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni  na degustację grochówki z kuchni polowej.

 

(UG Mircze)

 

Materiał Radio Lublin:

https://radio.lublin.pl/news/smoligow-ten-ogrom-bestialskich-zdarzen-przytlacza-do-dzisiaj

 

fot. UG Mircze