23 maja 2024

Gmina Mircze: Druhowie szkolili się na ratowników

W dniu 25 lutego zakończył się kurs ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym udział wzięło 30 strażaków z jednostek Ochotniczych Starzy Pożarnych z terenu gminy Mircze.

 

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy trwał 66 godzin i przeprowadzony był w budynku Szkoły Podstawowej w Mirczu.

Dodatkowo, w ramach projektu, gmina Mircze pozyskała sprzęt dla jednostki OSP Mircze, w postaci zestawu ratowniczego PSP R1 oraz zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego.


***


Kurs został sfinansowany ze środków projektu pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

 

źródło i fot. UG w Mirczu