23 maja 2024

Gmina Mircze: Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP

W dniu 20 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek oraz Skarbnik Gminy Mircze – Anna Płoszaj podpisały w Lublinie umowę o dotację z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym.

 

Projekt obejmuje:

– zakup defibrylatora,

– zakup toreb ratowniczych,

– zakup zabezpieczenia poduszek powietrznych kierowcy i pasażera,

– zakup detektorów wielogazowych,

– zakup sprzętu do oznakowania terenu akcji,

– zakup pilarek do drewna,

– zakup agregatów prądotwórczych,

– zakup parawanów do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

Zakupiony sprzęt trafi OSP Mircze, OSP Kryłów, OSP Mołożów, OSP Wiszniów, OSP Stara Wieś, OSP Smoligów.

Dysponent Funduszu udzielił na realizację ww. zadań dofinansowania w kwocie 36 000,00 zł.

Wkład własny dla realizacji zadania wynosi 363,64 zł.

 

źródło i fot. UG Mircze