Gmina Trzeszczany: Wniosek na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej złożony

22 kwietnia Gmina Trzeszczany złożyła wniosek o przyznanie pomocy na budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Nieledwi.

Reklamy

 

W dniu 22 kwietnia 2020 r. w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota złożył wniosek o przyznanie pomocy na budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew.

Wniosek złożono w ramach operacji „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowity koszt operacji wynosi 3 964 461 zł.

 

info: UG Trzeszczany

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Laptopy dla uczniów z gminy Trzeszczany

POWIAT – Gmina Trzeszczany: Nowe stawki za wywóz śmieci