Gmina Trzeszczany: Zmiana stawek opłat za odbiór śmieci, nowe deklaracje do 14 stycznia

Od 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegają miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Trzeszczany.

Reklamy

W związku z publikacją uchwały nr XXVIII/173/2013 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Informuje się, że od 01-01-2014 r. zmianie ulegają miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     

W przypadku odpadów segregowanych stawka miesięczna za osobę od stycznia 2014 roku wynosi 5zł, w przypadku odpadów zmieszanych  stawka miesięczna za osobę od stycznia 2014 roku wynosi 10zł.

W związku ze zmianą stawek właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne są zobowiązani w terminie do 14 stycznia 2014 roku złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając nowe stawki. 

Deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy Trzeszczany pok. Nr 26. Jednocześnie informuje się, że terminy płatności opłaty nie uległy zmianie (za I kwartał do 25 stycznia 2014r., za II kw. do 25 kwietnia 2014r., za III kw. do 25 lipca 2014r., za IV kw. do 25 października 2014r.). Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Trzeszczany lub na rachunek bankowy 97 9603 1029 2001 0000 0114 0001.   

Druk Deklaracji
Harmonogram odbioru

 

źródło: UG Trzeszczany