15 lipca 2024

Gmina Uchanie: Odsłonięcie pomnika w Gliniskach, poświęconego pamięci starszego strzelca Wincentego Mieczysława Wróblewskiego ps. „Rzepa”, „Szum” – ZDJĘCIA

23 maja, w miejscowości Gliniska w gminie Uchanie, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci starszego strzelca Wincentego Mieczysława Wróblewskiego ps. „Rzepa”, „Szum”.

Reklamy

W niedzielę 23 maja, w miejscowości Gliniska w gminie Uchanie, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci starszego strzelca Wincentego Mieczysława Wróblewskiego ps. „Rzepa”, „Szum” – żołnierza II Inspektoratu Zamojskiego AK, dowódcy II Rejonu – Grabowiec, dowódcy Lotnej Żandarmerii II Inspektoratu Zamojskiego AK, który zginął podczas obławy UB 23 maja 1952 roku.

Jej organizatorami byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe Uchanie, 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. Henryka Dobrzańskiego „Hubal”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Wójt Gminy Uchanie, Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach, Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach, KGW Gliniska, Sołectwo Gliniska, OSP Uchanie oraz OSP Gliniska.

Reklamy

Uroczystość zorganizowana z inicjatywy ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Uchanie była szczególnym hołdem złożonym Żołnierzowi Niezłomnemu, walczącemu za wolną Ojczyznę w szeregach dowodzonej przez Mariana Pilarskiego ps. „Jar” dużej, działającej na Zamojszczyźnie organizacji antykomunistycznej.

II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej funkcjonował od marca 1948 r. do grudnia 1954 r., tj. do aresztowania Czesława Szewluka ps. „Orlika” w Warszawie i był, wg. niektórych historyków, największą i najsilniejszą liczebnie inicjatywą konspiracyjną w Polsce po 1947 r.

Reklamy

W wyniku walki zbrojnej, także po wyrokach sądów komunistycznej Polski Ludowej wielu żołnierzy II Zamojskiego Inspektoratu AK poniosło śmierć, oddało życie za Ojczyznę. Jego dowódca M. Pilarski „Jar” został zamordowany w podziemiach Zamku Lubelskiego razem z komendantem Lotnej Żandarmerii Stanisławem Biziorem „Eam” 4 marca 1952 roku.

W trakcie uroczystości zostały wręczone Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu pośmiertnie pierwszego stopnia oficerskiego st. strzelcowi Wincentemu Mieczysławowi Wróblewskiemu, oraz innym zasłużonym Armii Krajowej, Żołnierzom Niezłomnym walczącym w szeregach II Zamojskiego Inspektoratu AK razem z W. M. Wróblewskim na terenie Zamojszczyzny: plut. Henrykowi Kwaśniewskiemu, kpr. Wacławowi Kwaśniewskiemu, oraz więzionemu po wojnie za walkę o Polskę członkowi Armii Krajowej st. szer. Władysławowi Kondziakowi.

Z wnioskiem o ww. awanse wystąpił Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak. Aktu wręczania awansów przybyłym członkom rodzin Bohaterów dokonali ww. Prezes ŚZŻAK O/Z wraz z Wiceprezesem Związku por. Andrzejem Jaroszyńskim oraz Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu ppłk. Wojciechem Witkiem.

Niedzielne obchody upamiętniające wydarzenia sprzed 69 lat rozpoczęły się w godzinach południowych zbiórką pocztów sztandarowych, wprowadzeniem Kompanii Honorowej 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz uczestników uroczystości na teren Kaplicy św. Jana Nepomucena w m. Gliniska.

O godz. 13.30 rozpoczęła się część oficjalna. W imieniu organizatorów gości powitał Prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Uchanie por. Andrzej Jaroszyński. Głos zabrał również Wójt Gminy Uchanie Leszek Czerwonka, który w swoim wystąpieniu odniósł się do wydarzeń historycznych. Następnie po odśpiewaniu hymnu państwowego zostało odprawione uroczyste nabożeństwo w intencji st. strzelca Wincentego Mieczysława Wróblewskiego, które celebrował proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach ks. Dariusz Bajwoluk, oraz ks. wikariusz Karol Bryła.

Po mszy świętej ksiądz proboszcz dokonał uroczystego poświęcenia pomnika a członkowie rodziny st. strzelca Wincentego Mieczysława Wróblewskiego: Pani Anna Szulczyńska, Pan Krzysztof Wróblewski wraz z Prezesem ŚZŻAK Okręg Zamość – Posłem na Sejm RP Panem Sławomirem Zawiślakiem, Wójtem Gminy Uchanie Panem Leszkiem Czerwonką, Prezesem ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Uchaniach Panem por. Andrzejem Jaroszyńskim oraz sołtys wsi Gliniska Panią Barbarą Emerlą dokonali jego odsłonięcia.

Następnie por. Magdalena Kwaśniak odczytała Apel Poległych oraz została oddana salwa honorowa, zaś przybyłe delegacje oraz uczestnicy uroczystość patriotyczno-religijnej złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem. W imieniu Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka wieniec złożył Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Powyższe obchody były także okazją do wręczenia odznaczeń okolicznościowych. Odznaczenie za szczególne zasługi na rzecz ŚZŻAK Okręg Zamość tzw. „Honorową Odznaką ŚZŻAK Okręg Zamość” zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z rąk Prezesa ŚZŻAK O/Zamość, Posła Sławomira Zawiślaka, przy asyście Witolda Maruchy – Sekretarza ŚZŻAK O/Z oraz Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość – Koło Rejonowe Uchanie por. Andrzeja Jaroszyńskiego odebrali: dr. Bartłomiej Szyprowski, Dyrektor Agnieszki Włodarczyk w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach, Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość – Koło Rejonowe w Uchaniach Andrzej Rosiński, Tomasz Greniuk oraz Skarbnik ŚZŻAK Okręg Zamość – Koło Rejonowe w Uchaniach Leszek Wojda.

Ponadto zostały wręczone dyplomy uznania ŚZŻAK Okręg Zamość dla osób zasłużonych w organizację uroczystości tj.: Posła na Sejm RP Pana Sławomira Zawiślaka, Wójta Gminy Uchanie Pana Leszka Czerwonki, Dowódcy 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego Pana płk. Jakuba Garbowskiego, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie Pana st. kpt. Piotra Gronowicza, Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Pana Marcina Krzysztofika, Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Pana Mariusza Nagadowskiego, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Białopolu Pan Wacława Nafalskiego, Komendanta OSP w Uchaniach Pana Marcina Stopy, Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach na ręce Pani Dyrektor Agnieszki Włodarczyk, Sołectwa wsi Gliniska na ręce Pani Sołtys Barbary Emerli, właściciela Zakładu Kamieniarskiego „Almadeks”, specjalistycznego transportu medycznego na ręce Pana Jarosława Haponiuka, Sekretarza ŚZŻAK Okręg Zamość – Koło Rejonowe w Uchaniach Pana Andrzeja Rosińskiego.

Zostały również wręczone podziękowania ŚZŻAK Okręg Zamość, które otrzymali: Rodzina Wincentego Mieczysława Wróblewskiego na ręce Pana Krzysztofa Wróblewskiego, Komendant Powiatowej Policji w Hrubieszowie Pani insp. Wioletta Pawluk, Proboszcz Parafii w Uchaniach ks. Dariusz Bajwoluk, Wikariusz Parafii w Uchaniach ks. Karol Bryła, autor oczekującej na wydanie książki o II Inspektoracie Zamojskim Armii Krajowej Pan dr. Bartłomiej Szyprowski, regionalista z zamiłowania historyk Pan Tomasz Greniuk, właściciel gruntów na której usytuowany jest pomnik Pan Sławomir Łazorczyk, właściciel Zakładu Pogrzebowego Pan Andrzej Dębczak, Pan Andrzej Zamojtel, Harcerze z 9 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Marii Konopnickiej w Uchaniach na ręce dh Elżbiety Szumiło, Zuchy z 3 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Marii Konopnickiej w Uchaniach na ręce dh Andrzeja Rosińskiego.

Miłym zaskoczeniem dla zuchów i harcerzy były upominki ufundowane dla nich przez Prezesa ŚZŻAK – Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka.

Podczas uroczystości można było otrzymać wznowioną przez ŚZŻAK O/Z publikację pt. „Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944“ autorstwa Wacława Jaroszyńskiego, Bolesława Kłembukowskiego, Eugeniusza Tokarczuka oraz przygotowaną przez Związek broszurę opisującą w skrócie życiorys Wincentego Mieczysława Wróblewskiego.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę poświęconą Wincentemu Mieczysławowi Wróblewskiemu ps. „SZUM“, oraz poznać portrety pozostałych, awansowanych pośmiertnie żołnierzy.

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie st. kpt. Piotr Gronowicz wręczył podziękowania na ręce Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość – Posła na Sejm RP Pana Sławomira Zawiślaka oraz Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Uchaniach por. Andrzeja Jaroszyńskiego za krzewienie patriotyzmu oraz za wieloletnie wsparcie, pomoc i przychylność strukturom Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość uświetniło Stowarzyszenie Regiment Mikołaja Nieczaja poprzez pokaz sprzętu z okresu Powstania Styczniowego oraz oddanie salwy.

Po uroczystej dekoracji wyróżnionych Prezes ŚZŻAK O/Zamość, Poseł S. Zawiślak w swoim wystąpieniu m.in. podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości, przypomniał wykonaną przez Związek w 2016 r. pracę na terenie gminy Uchanie – skuteczną obronę w wygranym procesie sądowym pamięci mieszkańców Uchań i żołnierzy PPP oskarżonych przez wydawcę książki „Żydzi w Polsce. Lubelszczyzna” o rzekome wymordowanie w czasie okupacji 80 obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Wynikiem wystąpienia przez ŚZŻAK Okręg Zamość na drogę sądową – pamięć o naszych przodkach została oczyszczona z niesprawiedliwych zarzutów. Zachęcając wszystkich do współpracy na rzecz krzewienia postaw patriotycznych, pilnowania tak często fałszowanej na niekorzyść narodu polskiego prawdy historycznej Prezes S. Zawiślak przedstawił aktualnie podejmowane działania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

W uroczystościach udział wzięli m.in.:

Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak Prezes ŚŻŻAK O/Z reprezentujący jednocześnie prof. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, ks. Dariusz Bajwoluk – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach, Ks. Karol Bryła – wikariusz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach, płk. Jakub Garbowski – Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, ppłk. Sebastian Grell – Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, którego reprezentował kpt. Wiesław Ciesielczuk, ppłk. Jerzy Muzyka – Komendant 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu – którego reprezentował mjr Jan Mróz, ppłk. Wojciech Witek – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu, ppłk. Wojciech Brykner – Dowódca 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, Dowódca Kompani Honorowej – por. Andrzej Głuch, insp. Wioletta Pawluk – Komendant Powiatowej Policji w Hrubieszowie, którą reprezentowała asp. szt. Edyta Krystkowiak, st. kpt. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Pan Aleksander Kalisz z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Witold Marucha – Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Aneta Karpiuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego, Patryk Czerwonka – Wice przewodniczący Rady Powiatu, Członek Zarządu Powiatu – Marcin Zając, prof. Włodzimierz Osadczy, Lider Klubu Konfederacji Lublin, Pan Rafał Mekler, Pan Leszek Czerwonka – Wójt Gminy Uchanie, Pani Monika Szumiło Z-ca Wójta Gminy Uchanie, Pan Szymon Patkowski – Sekretarz Gminy Uchanie, Pan Robert Bodziacki – Przewodniczący Rady Gminy Uchanie, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Uchanie – Pan Sławomir Mikita, Pan Bartosz Popek – Wójt Gminy Grabowiec, Pan Andrzej Wojtyło – Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, Mariusz Nagadowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Srzelce, który reprezentował Pana Marka Kamolę – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Pan dr. hab. Jacek Romanek Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Oddział w Lublinie reprezentujący Pana Marcina Krzysztofika – Dyrektora IPN Lublin, Pan dr Bartłomiej Szyprowski – autor oczekującej na wydanie książki o II Inspektoracie Zamojskim Armii Krajowej, w której opisano między innymi działalność Wincentego Mieczysława Wróblewskiego ps. „SZUM“, Pan Wacław Nafalski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białopolu, którego reprezentował Pan Sławomir Pawelec – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Białopolu Oddział w Uchaniach, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Uchaniach Pani Anna Swatowska- Chmielowiec, Pani Marzena Zarek Wrzyszcz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Uchaniach, Pani Agnieszka Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach wraz z pracownikami, Druhowie OSP z Panem Komendantem Marcinem Stopą na czele, Pan Andrzej Dębczak – właściciel Zakładu Pogrzebowego, Pani Barbara Emerla – Sołtys Wsi Gliniska, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gliniskach, Sztandar ŚZŻAK Okręg Zamość oraz poczty sztandarowe z Kół Rejowych ze Skierbieszowa, Grabowca, Trzeszczan, Mircza, Hrubieszowa, Uchań oraz członków ŚZŻAK Koło Rejonowe w Uchaniach, Pan Sławomir Łazorczyk – właściciel działki na której jest pobudowana kaplica wraz z pomnikiem, rodzina ppor. Wincentego Mieczysława Wróblewskiego – Krzysztof Wróblewski, Bartosz Szulczyński, Szymon Wróblewski, Irena i Krzysztof Horszczaruk, Józef Wróblewski, Maria i Marek Wróblewscy, Anna Szulczyńska, Anna Ślązak, Alina Stopa, Przemysław Szulczyński, Ryszard Wróblewski, Ewa i Oktawian Wróblewscy, rodzina ppor. Władysława Kondziaka – Katarzyna Fabisiak, Janusz Kondziak, rodzina ppor. Henryka Kwaśniewskiego, ppor. Wacława Kwaśniewskiego – Domicela Kolenda, Agnieszka Kolenda a także Zuchy i Harcerze wraz z Opiekunami z 3 Gromady Zuchowej oraz 9 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Marii Konopnickiej w Uchaniach oraz Druhny z przedstawicielem Zuchów z Suśca.

Po zakończeniu uroczystości goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek.

­

(info i fot. ŚZŻAK O/Zamość)

Pełna galeria zdjęć na stronie ŚZŻAK O/Zamość: akzamosc.pl


Zobacz też:

Święto lubelskich terytorialsów – ZDJĘCIA

Święto lubelskich terytorialsów – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie