5 marca 2024

Gmina Uchanie: Świetlica w Pielakach wyremontowana – ZDJĘCIA

We wrześniu zakończył się remont świetlicy w Pielakach, w gminie Uchanie.

Reklamy

Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim pani sołtys Marty Momot-Cymborskiej, przy wsparciu władz gminy Uchanie i wójta Leszka Czerwonki, udało się doprowadzić świetlicę do stanu, który pozwoli w pełni z niej korzystać.

Organizowane są tutaj spotkania mieszkańców, zebrania sołeckie, różne lokalne uroczystości.

Reklamy

info i fot. UG Uchanie