25 czerwca 2024

Gmina Uchanie: Unijne środki na modernizację świetlicy w Mojsławicach

18 lipca, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wójt gminy Uchanie Leszek Czerwonka podpisał umowę na dofinansowanie z funduszy europejskich modernizacji świetlicy wiejskiej w Mojsławicach.

Reklamy

 

W dniu 18 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, została podpisana przez Leszka Czerwonkę Wójta Gminy Uchanie umowa w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego LEADER” na dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Mojsławicach.

Ogólna wartość zadania to 112 906,04 zł., z czego 63% czyli kwota 71 842,00 zł. będzie stanowić dofinansowanie.

Reklamy

 

Dzięki modernizacji zostaną wykonane poniższe prace:

– wymiana  konstrukcji więźby dachu,

Reklamy

– obróbki blacharskie i orynnowanie,

– wymiana instalacji elektrycznej,

– kompleksowy remont wnętrza budynku.

Wykonane prace pozwolą na podniesienie standardów usług kulturowych poprzez rozwój infrastruktury społecznej oraz dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców i lokalnych organizacji społecznych.

Wszystkie prace powinny być wykonane do końca bieżącego roku.

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

(info: UG Uchanie)