Gmina Werbkowice: Będą nowe wodociągi w miejscowościach Hostynne i Hostynne-Kolonia

Projekt „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne-Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Reklamy

 

Na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego liście, informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach PROW na lata 2014-2020, Gmina Werbkowice znalazła się na wysokim, drugim miejscu.

Gmina otrzyma prawie 2 mln zł dofinansowania na budowę ponad 14 km sieci wodociągowej. Do wykonania zaplanowano również 189 szt. podłączeń oraz budowę 2 oczyszczalni ścieków w Hostynnem-Kolonii (przy świetlicy wiejskiej i przy Publicznej Szkole Podstawowej) wraz z siecią kanalizacyjną. Całkowita wartość projektu to ponad 3,8 mln zł.

Reklamy

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wpłynęło 178 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 189 175 598 zł.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2018.

 

źródło: UG Werbkowice