Gmina Werbkowice: Remont dróg gminnych w miejscowości Łysa Góra i Strzyżowiec

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Łysa Góra i Strzyżowiec.

Reklamy

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje inwestycję zadanie pn. Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec, która dofinansowana jest z państwowych funduszy celowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne).

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 886 071,72 zł, a całkowita wartość zadania to 1 772 143,44 zł.

Reklamy

Planowany remont zostanie przeprowadzony na następujących odcinkach dróg:

– droga gminna 111256L: od km 2+180,00 do km 3+043,50,

– droga gminna 111257L: od km 0+000,00 do km 0+325,00 i od km 0+339,00 do km 2+214,50.

Prace obejmują remont nawierzchni, w tym: odtworzenie/remont krawędzi jezdni, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej mieszanką asfaltową AC16W 50/70 (łącznie 17 175,24 m2), wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej mieszanką asfaltową AC11S 50/70 (łącznie 16 929,00 m2).

Ponadto, w ramach remontu wykonane będzie: dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów i oznakowanie pionowe drogi.

­

(źródło: UG Werbkowice, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Gmina Hrubieszów: 65 lat minęło! Jubileusz KGW Kozodawy [ZDJĘCIA]

Gmina Hrubieszów: 65 lat minęło! Jubileusz KGW Kozodawy [ZDJĘCIA]