19 lipca 2024

Husynne: Walentynkowy Dzień Seniora

Walentynkowy, bo właśnie 14 lutego swoje święto obchodzili Seniorzy w Husynnem. Świętu towarzyszyły liczne akcenty tego szczególnego dnia. Każdy dostał Walentynkowy piernik i róże, a wszystko w specjalnej dekoracji.

Reklamy


Jak co roku na spotkanie z Seniorami przybyli zaproszeni goście. Był m.in. wójt gminy Hrubieszów Jan Mołodecki, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Fedorczuk, członek Zarządu Powiatu Danuta Kozłowska, przewodnicząca Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie Irena Czerwińska, przedstawiciele straży granicznej i przyjaciele z mniej i bardziej odległych miejscowości Zamojszczyzny.

Oprawę artystyczną nadał zespół Wesoła Ferajna z Husynnego, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach. Przy okolicznościowym obiedzie można było porozmawiać i pośpiewać a do wspomnień pobudzała wystawa „Ślad pokoleniowy mieszkańców Husynnego”.

Reklamy

Spotkanie zorganizowali: Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Szkoła Podstawowa w Husynnem.info i fot. UG Hrubieszów

Reklamy