III Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego oraz Wójta Gminy Trzeszczany zorganizowała III-ci Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację. Rajd odbył się 30.05.2014 r. na trasie Hrubieszów – Nieledew.

Reklamy

Jazda na rowerze jest dyscypliną sportu, w której zawodnik posługując się mapa pokonuje wytyczoną trasę, na której znajdują się punkty kontrolne. Wygrywa ten zawodnik (drużyna), który (która) odnajdzie wszystkie punkty kontrolne w podanej przez organizatora kolejności. W tym przypadku organizator odstępuje od mierzenia czasu – „ZWYCIĘZCAMI SĄ WSZYSCY ZAWODNICY” 

Jazda rowerowa na orientację daje możliwość ruchu na świeżym powietrzu, w naturalnym środowisku, w otoczeniu przyrody, wpływającej korzystnie na samopoczucie duchowe i fizyczne, co daje szczególne walory zdrowotne.

Reklamy

Ponadto ruch wzbogacony elementami rywalizacji i współzawodnictwa przynosi odprężenie i satysfakcję z wysiłku. Emocje i przeżycia sportowe wzbogacają doznania estetyczne wywołane urokiem przyrody oraz piękno okolic chroni uczestników od jakiejkolwiek monotonii.

Takie zawody to podróż w nieznane, to spotkanie z pięknymi okolicami Ziemi Hrubieszowskiej, to nawyk i wiedza zdobyta. Daje wiedzę do radzenia sobie w nowych sytuacjach. Pokonanie trasy to walka ze swoimi słabościami, zmęczeniem, co stanowi wspaniałą szkołę hartowania silnej woli i samozaparcia. 

Orientacja w terenie zmusza uczestnika do szybkiego czytania mapy i rozwiązywania wielu zadań umysłowych, wymaga spostrzegawczości, koncentracji, a także podzielności uwagi mimo zmęczenia.

 

CELE OGÓLNE

 

1) Zasady orientowania się w terenie.

2) Posługiwanie się mapa.

3) Zapoznanie się ze sposobami wyznaczania stron świata za pomocą zegarka, ciał niebieskich i przedmiotów terenowych.

4) Określenie odległości do przedmiotów terenowych.

5) Kształtowanie i wyrabianie nawyku dbałości o środowisko.

6) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy (obserwacja uczestników).

7) Integracja międzyprzedmiotowa:

    a) edukacja dla bezpieczeństwa,

    b) geografia,

    c) wychowanie fizyczne.

 

 

CELE OPERACYJNE

 

Uczestnicy Trzeciego Rajdu na Rowerach:

1) Wzbogacają swoją wiedzę na orientację w terenie.

2) Lepsze posługiwanie się mapą.

3) Dokładniej i lepiej potrafią określić odległości w terenie na oko.

4) Dokładniej potrafią określić strony świata według zjawisk przyrodniczych.

5) Potrafią wykonać szkic terenu, który przejechali.

6) Daje dobre przygotowanie dla młodzieży do uczestnictwa w dorosłym życiu.

7) Przygotowanie do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń naturalnych 
i cywilizacyjnych.

 

Info: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie