Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefankowicach

19 czerwca 2016 roku odbył się Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefankowicach.

Reklamy

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STEFANKOWICACH

Jednostka powstała w 1926 r. z inicjatywy druhów: Antoniego Zająca, Władysława Burdzińskiego i Andrzeja Śliwy.  Pierwsze wyposażenie jednostki stanowiły: konny beczkowóz na 400 litrów wody, ręczna syrena oraz ręczna pompa, a za remizę służył drewniany budynek umiejscowiony obok dzisiejszej świetlicy. Funkcję prezesa pełnił od 1926 do 1977 roku Władysław Burdziński a od 1977 r. do 2016 r. Józef Mizerski. który w 2016 r.  został  honorowym prezesem OSP Stefankowice. Obecnie funkcję tą pełni Ryszard Tabuła. Naczelnikiem od 1926 do 1977r. był Antoni Zając. W 1977 r. funkcję po nim przejął Tadeusz Mizerski. Obecnie od 2001r. funkcję naczelnika pełni Krzysztof  Rutkowski.

Ważniejsze wyposażenie OSP: w 1954 roku motopompa, w 1962 r. samochód strażacki STAR 21. W 1993 roku otrzymali samochód STAR 266 GBM. W swoim wyposażeniu OSP posiada jeszcze: sprzęt techniczny ratujący ludzi i mienie materialne oraz drugi samochód strażacki marki STAR przeznaczony do odśnieżania dróg w okresie zimowym.

W 1976 r. jednostce OSP Stefankowice nadano sztandar.

Druhowie śpieszą okolicznym mieszkańcom z pomocą. Gaszą nie tylko pożary, usuwają także miejscowe zagrożenia – szczególnie zimą dbają o to, aby drogi na naszym terenie były przejezdne. Czynnie uczestniczą w życiu swojej miejscowości zabezpieczają okoliczne imprezy oraz uroczystości kościelne i patriotyczne. Współpracują z instytucjami i organizacjami w swojej miejscowości. W 2015 roku  OSP Stefankowice zajęła 2 miejsce w konkursie „Nasi najlepsi strażacy” organizowanym pod patronatem  – „Kroniki Tygodnia”

Obecnie OSP Stefankowice liczy 47 członków czynnych w tym 2 kobiety.

 

***

 

Jubileusz rozpoczął się od złożenia kwiatów przy tablicy pamiątkowej na pomniku w centrum wsi. Główne uroczystości odbyły się w parku podworskim. Podniosłość wydarzenia od samego początku nadawała Orkiestra Dęta z Uchań. 

Mszę świętą koncelebrowali: proboszcz ks. Jana Semeniuk i kapelan strażaków ks. Piotra Ciećkiewicz.

Mszę poprzedziły wystąpienia Prezesa OSP Stefankowice Ryszarda Tabuły i Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Hrubieszowie a zarazem Wójta Gminy Hrubieszów druha Jan Mołodeckiego.

Po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie i wręczenie sztandaru OSP Stefankowice.

Równie ważną częścią było wręczenie medali, odznak i listów pochwalnych.

ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU przyznano druhowi Ryszardowi Tabuła.

LISTY POCHWALNE 13 członkom OSP. Przyznano także MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”: 3 złote i 7 srebrnych a także ODZNAKI: „STRAŻAK WZOROWY” 8 członkom OSP i „ZA WYSŁUGĘ LAT”.

 

***

 

Część artystyczną wystawiła miejscowa szkoła podstawowa oraz oddział przedszkolny.

Wystąpiły także zespoły: strażacki z Mienian „Na jeden raz”, działający przy GOK w Wołajowicach oraz „To i Owo na Ludowo” z Gródka.

Do wspólnej zabawy przygrywał zespół Max Dance.

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefankowicach odbył się 19 czerwca 2016.

 

 

fot. UG Hrubieszów