Kolejne drogi powiatowe wyremontowane – ZDJĘCIA

Zakończył się remont kolejne dwóch odcinków dróg powiatowych. Prace prowadzono na odcinku Józefin – Mołodiatycze – Gmina Trzeszczany oraz w miejscowości Bogucice.

Reklamy

Remont drogi powiatowej nr 3287L Uchanie – Drohiczany – Mołodiatycze – Werbkowice na odcinku Józefin – Mołodiatycze – Gmina Trzeszczany

Zakres robót objął między innymi:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 1 km

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni (odsłonięcie krawędzi) – 1000 m2

Roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokości 4 cm – 20 m2 • Oczyszczenie i skropienie nawierzchni – 5700 m2

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową zagęszczana mechanicznie o śr. Grubości 4 cm – standard II – 570 t

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni – 5700 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 4 cm – 5700 m2

Kwota brutto inwestycji wynosi 247 217,70 zł.

***

Przebudowa drogi powiatowej nr 3287L Uchanie – Drohiczany – Mołodiatycze – Werbkowice od km 17+353 do km 18+348 w miejscowości Bogucice

Zakres robót objął między innymi:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0,995km

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni (odsłonięcie krawędzi) – 995 m2

Roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokości 4 cm – 25 m2 • Oczyszczenie i skropienie nawierzchni – 5492 m2

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową zagęszczana mechanicznie o śr. Grubości 4 cm – standard II – 549,2 t

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni – 5492 m2 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych ( warstwa ścieralna) grubość po zwałowaniu 4 cm – 5492 m2

Kwota brutto inwestycji wynosi 254 082,08 zł.


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie