26 maja 2024

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosiółkach ma już 45 lat

Za datę powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Nowosiółkach (Gmina Hrubieszów) przyjmuje się rok 1972. Pierwszą przewodniczącą została Leokadia Wilkos a koło liczyło 26 członkiń.

 

Jak w większości ówczesnych kół rozpoczęły się kursy: gotowania, pieczenia, kroju i szycia. To tylko niektóre szkolenia, należy tutaj dodać, że odbywały się one w prywatnych domach. Panie organizowały zabawy taneczne, festyny a nawet pomagały w budowie miejscowej drogi.

Od 1974 roku kołem kierowała Antonina Trubacz. W 1985 roku KGW przerwało działalność a wznowiło w 2003. Przewodniczącą została Zofia Chmielewska, która prowadziła koło do 2009 roku. Od tego czasu przewodniczącą jest Jadwiga Dąbrowska. 

Od wielu lat Koło organizuje imprezy lokalne: Dzień Seniora, Dzień Dziecka i inne. Aktywnie uczestniczy w gminnych uroczystościach. Panie prezentowały kilkakrotnie widowiska teatralne np. tradycyjny „Wypiek chleba”. Często  jeżdżą na wycieczki szkoleniowo-krajoznawcze.

Jubileusz koła odbył się 7 maja br. Były listy gratulacyjne, podziękowania i inne pisma stosowne na tę okoliczność. Nie zabrakło również nagród finansowych, prezentów i upominków. A to za sprawą m.in. Starosty Hrubieszowskiego, Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Hrubieszów, GOK-u Wołajowice, Gminnej Rady KGW w Hrubieszowie, Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lub., zaprzyjaźnionych KGW z sąsiednich wiosek i współmieszkańców.

Okolicznościowy obiad zwieńczono tortem a tańce przy koncercie zespołu „To i Owo na Ludowo” z Gródka zamknęły Jubileusz.

Uroczystość zorganizowali: Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys i Rada Sołecka wsi Nowosiółki.

 

źródło i fot. UG Hrubieszów