21 września 2023

Komunikat Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Przedstawiamy komunikat Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 9 listopada 2020 r. na temat badania polaryzacji buraków cukrowych w Cukrowniach KSC S.A. oraz wyniku piątkowych negocjacji z Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A.

Reklamy

Komunikat KSC S.A.

Zawartość cukru w burakach jest badana przez Spółkę zgodnie z wszelkimi normami prawnymi obowiązującymi w cukrownictwie. Dokumentem, w którym opisane są zasady działania laboratoriów surowcowych, w tym laboratorium w Cukrowni Werbkowice jest uzgodniona z Radą Związku Plantatorów Buraka Cukrowego działającą przy KSC S.A. „Instrukcja odbioru buraków cukrowych”. Zgodnie z instrukcją wszystkie urządzenia w laboratorium muszą posiadać wszystkie atesty i certyfikaty. Wymaganej  atestacji i certyfikacji podlegają podobnie, jak we wszystkich Oddziałach Spółki również urządzenia w Cukrowni Werbkowice.

Reklamy

Rok 2020 jest rokiem bardzo trudnym w rolnictwie, niesprzyjające warunki wegetacji oraz duża presja szkodników i chorób buraka cukrowego miały olbrzymi wpływ na osiągane wyniki produkcyjne na polu, w tym na zawartość cukru w burakach. Na spotkaniu w dniu 6 listopada br., Zarządu KSC S.A. i Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego, będącą reprezentacją Plantatorów dostarczających buraki do Spółki, omówiono przebieg kampanii i rozpoczęto negocjacje warunków dostaw surowca na kampanię 2021.Spotkanie zakończyło się wydaniem wspólnego komunikatu o następującej treści:

1. Zarząd KSC S.A. i Rada Związków Plantatorów ustalili, że KSC S.A. przeprowadzi badania sprawdzające polaryzację buraków cukrowych dostarczanych przez Plantatorów w roku gospodarczym 2020/21 w niezależnym laboratorium, specjalizującym się w badaniu polaryzacji buraka cukrowego. Badanie sprawdzające polaryzację buraków cukrowych przeprowadzone będzie z udziałem przedstawiciela Związków Plantatorów (20 prób w każdym Oddziale).

Reklamy

2. Zarząd KSC S.A. przedstawił propozycję premii lojalnościowej dla Plantatorów w wysokości 1 euro netto za tonę fizyczną buraków kontraktowanych dostarczonych w kampanii 2020/2021, w przypadku zawarcia umowy kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2021/2022. Wypłata premii nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy na dostawy na rok 2021. Rada Związków zaakceptowała propozycję.

3. Związki Plantatorów przedstawiły propozycję ceny buraków kontraktowanych w umowie kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2021/2022 o zawartości cukru 16%, w wysokości nie mniej niż równowartość 28 euro netto za tonę. Negocjacje w tej sprawie będą kontynuowane.

4. KSC S.A. i Rada Związków Plantatorów przystąpią do prac dotyczących aktualizacji Instrukcji odbioru buraków cukrowych KSC S.A.

Ponadto, w trakcie wspólnego posiedzenia szeroko omówiono problematykę związaną z niską zawartością cukru (polaryzacją) w burakach dostarczanych w bieżącej kampanii. W poprzednich latach polaryzacja buraków cukrowych badana była na tych samych urządzeniach, co w roku bieżącym. Równocześnie należy podkreślić, że Spółka i oddziały produkcyjne, w tym Oddział Cukrownia Werbkowice, dwa razy do roku są kontrolowane przez instytucje do tego uprawnione w zakresie skupu surowca i wielkości produkcji cukru. Badania zawartości cukru prowadzone są w oparciu o metodę polarymetryczną, która jest powszechnie uznana w cukrownictwie nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Oprócz metody polarymetrycznej innym sposobem, ale nie stosowanym w cukrownictwie jest metoda refraktometryczna. Wyniki z tych analiz mogą się istotnie różnić. Dlatego, żeby można było porównać wyniki analiz wszelkie porównania zawartości cukru, muszą być robione taką samą metodą, przy zachowaniu takich samych warunków oraz na tej samej próbie.

Zwracamy również uwagę, że wyniki polaryzacji w Cukrowni Werbkowice są uzyskiwane przy użyciu tej samej metody od wielu lat i nigdy nie były kwestionowane przez Plantatorów ani jakiekolwiek organy kontrolne.

Zarząd KSC S.A. rozumie sytuację swoich najważniejszych partnerów biznesowych, jakimi są Plantatorzy buraka cukrowego i zawsze wychodzi naprzeciw problemom, z którymi muszą się mierzyć. Mamy nadzieję, że aktualne trudności, niezawinione przez nikogo, a leżące po stronie niezależnych od nas czynników atmosferycznych, nie wpłyną na dotychczasową współpracę i będzie ona pomyślnie kontynuowana w przyszłości, ku zadowoleniu obu stron.

­

Szymon Smajdor

Rzecznik Prasowy KSC S.A.