Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

Reklamy

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach” w terminie do dnia 9 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Werbkowicach, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, pok. 2 (sekretariat), do godziny 15.30.


Szczegóły:

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach


(źródło: UG Werbkowice)