Kozodawy: Termin zgłoszeń do udziału w konkursie przedłużony

W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w konkursie „Portret rodziny” organizatorzy informują, że termin zgłoszeń do udziału w konkursie został przedłużony do 2 czerwca 2014 r.

Reklamy

Konkurs „Portret rodziny” – to konkurs plastyczny pod patronatem Przewodniczącego Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej Jana Mołodeckiego, skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z przedstawieniem motywu rodziny w sztukach plastycznych oraz kształtowaniem pozytywnego wizerunku rodziny oraz siebie samych .

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną, przy wykorzystaniu technik malarstwa lub kolażu, nawiązującą do tematu konkursu „Portret rodziny”. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. Następnie prace będą oceniane przez specjalnie do tego powołaną komisję. Jury wybierze najlepsze dzieła i wytypuje spośród  zwycięzców.

Reklamy

Zasady udziału w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu plastycznego „Portret rodziny”.

Serdecznie zapraszamy!

Gminne Gimnazjum Kozodawy


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT: „PORTRET RODZINY”

KONKURS OBJĘTY JEST PATRONATEM PRZEWODNICZĄCEGO ZWIĄZKU GMIN ZIEMI HRUBIESZOWSKIEJ JANA MOŁODECKIEGO

 

ORGANIZATOR:
GMINNE GIMNAZJUM IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOZODAWACH

 

CELE KONKURSU:
– Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
– Zachęcenie do kontaktu z dziełami sztuki.
– Popularyzacja motywu rodziny w sztukach plastycznych zwłaszcza w malarstwie.
– Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku rodziny oraz siebie samych.

 

TEMATYKA PRAC
Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej. Uczestnicy konkursu powinni wykonać jedną pracę związaną tematycznie z motywem rodziny. Sposób ujęcia tematu może być realistyczny lub symboliczny.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA.
– Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych.
– Technika prac: malarstwo na papierze: akwarela, plakatówka, tempera lub rysunek kredką/pastelą – do wyboru przez uczestnika konkursu.
– Format prac plastycznych nie mniejszy niż A3 i nie większy niż A1.
– Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek- klasa, placówka, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela/ lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę

Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Jolantą Kawka 605 375 085.

– Termin i miejsce nadesłania prac: do 02.06.2014 roku, na adres:
Gminne Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego, Kozodawy 83
22-500 Hrubieszów tel: 084 691 10 03 e-mail: gimkozodawy@wp.pl

 

UWAGI DODATKOWE

– Prace przechodzą na własność organizatorów.
– Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne.
– Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
– Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie.
– Z najlepszych prac konkursowych zostanie utworzona ekspozycja w budynku Urzędu Gminy Hrubieszów.
– Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
– Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
– Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla autorów najciekawszych prac.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.