18 czerwca 2024

Kryłów: Bezpieczne Ferie 2015 – pogranicznicy odwiedzili dzieci

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej włączając się w akcję „Bezpieczne Ferie 2015” zorganizowali spotkania z uczniami Szkół Podstawowych.

Reklamy

 

W trakcie zajęć funkcjonariusze SG z Placówki w Skryhiczynie oraz Kryłowie rozmawiali z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych w Dubience, Białopolu, Żmudzi, Kryłowie i Leśniowicach na temat  bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie.

W spotkaniach uczestniczył również przewodnik psa służbowego, który po pokazie tresury swego podopiecznego, wyjaśnił dzieciom w jaki sposób należy zachować się w przypadku nagłego zaatakowania przez zwierzę oraz udzielił wielu cennych wskazówek, dotyczących postępowania z ich własnym czworonogiem.

Reklamy


Dodatkowo Nadbużański Oddział Straży Granicznej na terenie swego terytorialnego zasięgu, realizuje zadania w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku w okresie zimowym oraz prowadzi działania w następującym zakresie:


Bezpieczeństwo na drogach (przejazdy do i z miejsc wypoczynku).

Reklamy

–    w trakcie kontroli granicznej oraz na trasach dojazdowych do i z miejsc wypoczynku prowadzone są kontrole uprawnień i kwalifikacji zawodowych kierowców oraz stanu technicznego autokarów i pojazdów przewożących zwłaszcza dzieci i młodzież;

–    kontrole przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa przewozu dzieci w pojazdach;

–    w celu usprawnienia kontroli granicznej autobusów turystycznych przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek do prowadzenia kontroli w przejściach granicznych kierowani są dodatkowi funkcjonariusze, ponadto autokary kierowane są na dodatkowe pasy kontrolne;

–    funkcjonariusze SG samodzielnie oraz z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo (Policja, SOK) prowadzą działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obrębie przejść granicznych, dworców autobusowych i kolejowych oraz w strefie nadgranicznej.


Bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku.

–    patrolowanie miejsc wypoczynku oraz zwracanie uwagi na przestrzeganie zakazu sprzedaży osobom małoletnim wyrobów alkoholowych i tytoniowych tj. kontrola sklepów, barów, stacji paliw oraz innych punktów sprzedaży alkoholu;

–    w ramach zadań realizowanych w ochronie granicy państwowej prowadzone są kontrole „dzikich” lodowisk na starorzeczach rzeki granicznej Bug oraz innych zbiornikach wodnych wykorzystywanych przez dzieci i młodzież do zabawy.


Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania 

–    funkcjonariusze pełniący służbę szczególną uwagę zwracają na zasadność pobytu młodzieży poza domem w godzinach nocnych, kontrolujemy pustostany, dworce autobusowe (przystanki) oraz dworce kolejowe i inne miejsca mogące być miejscem do spożywania alkoholu, narkotyków oraz środków odurzających;

–    zwracana jest uwaga na zachowanie się dzieci i młodzieży w miejscach użyteczności publicznej.


Działania podejmowane przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas ferii, w ramach realizacji powyższych zadań mają przede wszystkim charakter prewencyjny i profilaktyczny oraz prowadzone są w trakcie pełnienia służby granicznej.źródło i fot. NOSG