22 maja 2024

Kryłów: Placówka SG rozpoczęła program Bezpieczne wakacje 2014

Wraz z rozpoczęciem okresu wakacyjnego i udania się przez dzieci oraz młodzieży na zasłużony odpoczynek po przepracowanym roku szkolnym 2013/2014 – Placówka SG w Kryłowie w oparciu o ogólnopolski program ”BEZPIECZNE WAKACJE 2014” rozpoczęła na terenie służbowej odpowiedzialności spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Spotkania mają na celu uwrażliwienie dzieci i młodzież na bezpieczne poruszanie się po chodnikach i drogach w oparciu o znajomość przepisów ruchu drogowego, istotę elementów odblaskowych w ubiorze i ich zastosowanie po zmierzchu, unikanie nawiązywania przypadkowych znajomości podczas wypoczynku wakacyjnego, bezpieczne postępowanie ze zwierzętami domowymi i nie tylko, zakaz bawienia się ogniem w domu, w pobliżu składowisk słomy oraz pól z rosnącymi zbożami, zakaz zabaw w pobliżu sprzętu rolniczego i maszyn, rolę segregowania śmieci w dbaniu o środowisko naturalne, udzielanie pomocy osobom potrzebującym, zakaz spożywania wyrobów alkoholowych, tytoniowych i zgubne dla młodych organizmów działanie narkotyków.

Dodatkowo przypomniane zostały numery telefonów alarmowych, z których powinniśmy skorzystać w przypadku wystąpienia pożaru, zasłabnięcia i wypadku oraz rodzaje uprawnień i dokumentów, które są zobowiązani posiadać poruszający się po drogach publicznych kierowcy pojazdów.

Cykl spotkań rozpoczęliśmy dnia 02.07.2014 r. od Szkoły Podstawowej w Kosmowie położonej na terenie gminy Hrubieszów w oparciu o przygotowaną prelekcję. Celem spotkania było też pozytywne rozpowszechnianie wizerunku Straży Granicznej jako formacji strzegącej bezpieczeństwa, ładu i porządku w strefie nadgranicznej. W spotkaniu udział wzięła zastępca Komendanta Placówki SG w Kryłowie kpt. SG Anita Kołodziejczyk oraz st. chor. szt. SG Andrzej Kulczyński.


Info i fot. NOSG