26 maja 2024

Kto może uzyskać honorowy patronat Starosty Hrubieszowskiego?

Jakie imprezy i przedsięwzięcia mogą uzyskać honorowy patronat Starosty Hrubieszowskiego?

 

Honorowy Patronat Starosty Hrubieszowskiego jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy oraz formą kształtowania pozytywnego wizerunku Powiatu jak i wsparcie szczytnych idei związanych z realizacją ustawowych zadań Powiatu.

Starosta Hrubieszowski może przyznać Honorowy Patronat przedsięwzięciom organizowanym cyklicznie lub okazjonalnie na terenie powiatu o zasięgu powiatowym, regionalnym (wojewódzkim), ogólnopolskim lub międzynarodowym. O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu organizator jest informowany listownie, telefonicznie lub mailowo nie później niż na 5 dni przed planowaną datą wydarzenia.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem powinien być dostarczony do Starostwa nie później niż na 14 dni przed planowaną datą wydarzenia.

Organizator wydarzenia objętego Patronatem jest zobowiązany jest do umieszczenia Logo Powiatu Hrubieszowskiego na materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia jak również do przekazania materiału informacyjnego (tekst, zdjęcia, itp.) dotyczącego wydarzenia w wersji elektronicznej na adres: starostwo@powiathrubieszow.pl w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Starostwo zastrzega sobie prawo wyboru informacji, które wykorzysta w działaniach promocyjnych.

Przyznanie Honorowego Patronatu Starosty Hrubieszowskiego nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Powiat.

Szczegółowe informacje (regulamin oraz wniosek) zostały zamieszczone na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/page/3266/regulamin-przyznawania-honorowego-patronatu-starosty.html

 

(info: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)