Mircze: Ogłoszono przetarg na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury

Do dnia 17 września 2013 roku do godziny 10:00 wykonawcy mogą składać oferty na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie okolicznego terenu w Mirczu.

Reklamy

Do dnia 17 września 2013 roku do godziny 10:00 wykonawcy mogą składać oferty na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie terenu na działkach 1332/1 i 1332/2 w Mirczu.

Gmina Mircze otrzyma na to zadanie 500.000,00 zł ze środków z Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji Odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 sierpnia 2014 roku.


Szczegóły i zakres inwestycji można znaleźć na stronie BIP Gminy Mircze –www.ugmircze.bip.lubelskie.pl

 

Info: UG Mircze