3 marca 2024

Mircze: W Sejmie o Batalionach Chłopskich

10 października 2016 r. osiem uczennic z Zespołu Szkół w Kryłowie, pod opieką Pani Joanny Wiśniewskiej i Dyrektora – Jana Baryły, uczestniczyło w Warszawie w konferencji naukowej poświęconej 76 rocznicy powołania Batalionów Chłopskich.

Reklamy

Organizatorami konferencji byli Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo- Kulturalne.

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatów na temat powstania Batalionów Chłopskich i ich walki o niepodległość Polski, a także działalności Komendanta Głównego BCh gen. Franciszka Kamińskiego. Ponadto zaprezentowane zostały filmy dokumentalne o Batalionach Chłopskich oraz odbyła się  promocja ksiązki dra Janusza Gmitruka „Na rozkaz sumienia”.

Reklamy

Po konferencji uczestnicy konferencji mogli zwiedzić gmach Sejmu RP i spożyć obiad w restauracji sejmowej.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kryłowie w imieniu własnym i uczniów dziękuje Panu Stanisławowi Gietce, Panu Henrykowi Sobczukowi oraz Panu Ryszardowi Wieczorkowi za wsparcie finansowe wyjazdu do Warszawy.Źrodło i fot. : Zespół Szkół w Kryłowie