Ponad 1 mln. 350 tys. wpłynie na konto Gminy Hrubieszów

Gmina Hrubieszów rozliczyła budowę sali gimnastycznej przy Gminnym Gimnazjum w Kozodawach. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zlecił dokonanie płatności na konto Gminy Hrubieszów w kwocie 1.358.384,18 zł.

Reklamy

 

Gmina Hrubieszów rozliczyła swój projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Gimnazjum w Kozodawach”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Lubelskiego 2007-2013.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pozytywnie ocenił i zaakceptował, złożony przez Gminę Hrubieszów wniosek o płatność, a także zlecił dokonanie płatności na konto Gminy Hrubieszów w kwocie 1.358.384,18 zł.

Sala gimnastyczna przy Gminnym Gimnazjum w Kozodawach została wybudowana jeszcze w 2010 r. ze środków własnych gminy i przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przelane obecnie dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa stanowi refundację poniesionych uprzednio przez gminę wydatków.

 

 

fot. UG Hrubieszów