25 maja 2024

Gmina Hrubieszów: Konkurs na makietę wioski bożonarodzeniowej

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Swoje chwalimy” oraz GOK w Wołajowicach zapraszają do udziału w konkursie na makietę wioski bożonarodzeniowej.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej makiety wioski bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych tradycji świąt Bożego Narodzenia.

Celem konkursu jest: propagowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień artystycznych oraz popularyzacja twórczości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prace konkursowe należy zgłaszać w kategoriach:

  • praca indywidualna (osoby pełnoletnie),
  • praca zespołowa – rodzice z dziećmi lub dziadkowie z wnukami, rodzeństwa, przyjaciele, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich itp. (jedna z osób w zespole musi być pełnoletnia).

Zgłaszający dostarczają jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnych materiałów np.: papier, glina, tkanina, drewno, ciasto, styropian itp. Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Swoje chwalimy”, a współorganizatorami – Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach oraz Biblioteka Publiczna w Czerniczynie.

Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć:

­

(info, grafika: UG Hrubieszów)


Zobacz też:

Zosin: Fałszywe certyfikaty szczepień

Zosin: Fałszywe certyfikaty szczepień