Na straży życia – akcja krwiodawstwa w Dołhobyczowie

W dniu 11.06.2015 r. Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie wraz z Wójtem Gminy Dołhobyczów oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie – Oddział w Tomaszowie Lubelskim, organizują honorowe oddawanie krwi na potrzeby lecznictwa pod hasłem NA STRAŻY ŻYCIA.

Reklamy


Miejsce akcji – Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie.

Czas akcji – od godz. 12.30.


JESTEŚ ZDROWY – POMÓŻ POTRZEBUJĄCYM!Honorowych krwiodawców oraz osoby chętne do wzięcia udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu zapraszają organizatorzy:

Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie,
Wójt Gminy Dołhobyczów,
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie-Oddział w Tomaszowie Lubelskim,
Przygraniczne Centrum Kultury w Dołhobyczowie.