26 maja 2024

Nabór do Szkoły Podstawowej w Czerniczynie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020.

 

– do przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 4 lat z obwodu szkoły należących do Gminy Hrubieszów (rok urodzenia 2016 – 2015).

– oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 5 lat i 6 lat (rok urodzenia 2014 – 2013)

– do klasy pierwszej

– do pozostałych klas dla dzieci z obwodu szkoły należących do Gminy Hrubieszów (Brodzica, Wolica, Czerniczyn, Metelin, Masłomęcz).

Zapisu do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego oraz przedszkola przy Szkole w Czerniczynie odbędą się w dniach od 25.02.2019 r. do 22.03.2019 r. Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic (lub prawny opiekun dziecka), przez wypełnienie karty zapisu, która znajduje się u p. Justyny Świerczek w przedszkolu. Do zapisu potrzebny jest skrócony akt urodzenia oraz PESEL dziecka. W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły przypominamy o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.

 

Oferujemy:

– doświadczoną kadrę pedagogiczną

– dowóz dzieci do szkoły (od 5-cio, 6-cio latków)

– dożywianie

– opiekę świetlicową

– dobrze wyposażoną bibliotekę

– sale lekcyjne z dostępem do Internetu

– bogatą bazę dydaktyczną z nowo wyposażoną salą wielofunkcyjną

– właściwe warunki realizowania podstawy programowej

Informacje:  tel. 84 697 32 04, kom. 603 223 397.

 

SP Czerniczyn