18 kwietnia 2024

Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego w gminie Horodło

Od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć wniosek w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego.

W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października na rachunek bankowy podany we wniosku. Wnioski należy wrzucać do urny przy Urzędzie Gminy w Horodle.


Wzór wniosku

Oświadczenie

Wykaz dzierżaw

Wykaz faktur

info: UG w Horodle