18 czerwca 2024

Nakaz odstrzału 200 dzików na terenie powiatu hrubieszowskiego

Wojewoda Lubelski nakazał w terminie do 31 grudnia 2020 r. przeprowadzenie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego w łącznej ilości 5178 sztuk, w tym 200 w powiecie hrubieszowskim.

Reklamy

W dniu 20.08.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ukazało się Rozporządzenie nr 33 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego, w tym na terenie powiatu hrubieszowskiego.

Nakazuje się w nim, w terminie do 31 grudnia 2020 r., przeprowadzenie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego w łącznej ilości 5178 sztuk.

Reklamy

W obwodach łowieckich w powiecie hrubieszowskim nakazano odstrzał 200 dzików w następującym podziale:

a) 11 dzików w obwodzie łowieckim nr 236 – Koło Łowieckie nr 40 „Szarak” w Strzyżowie,

Reklamy

b) 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 203 – Koło Łowieckie nr 56 „Basior” w Jarosławcu,

c) 9 dzików w obwodzie łowieckim nr 220 i 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 238 – Koło Łowieckie nr
121 „Świt” w Zamościu,

d) 17 dzików w obwodzie łowieckim nr 289 i 5 dzików w obwodzie łowieckim nr 221 – Wojskowe Koło
Łowieckie nr 110 „Orlik” w Hrubieszowie,

e) 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 256 – Koło Łowieckie nr 57 „Padwa” w Zamościu,

f) 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 273 i 15 dzików w obwodzie łowieckim nr 313 – Koło Łowieckie nr
14 „Rogacz” w Hrubieszowie,

g) 22 dziki w obwodzie łowieckim nr 288 i 16 dzików w obwodzie łowieckim nr 300 – Koło Łowieckie nr
41 „Łoś” w Dołhobyczowie,

h) 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 222 – Koło Łowieckie nr 90 „Darz Bór” w Lublinie,

i) 9 dzików w obwodzie łowieckim nr 237 i 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 254 – Koło Łowieckie nr
45 „Ponowa” w Hrubieszowie,

j) 12 dzików w obwodzie łowieckim nr 255 – Koło Łowiecki nr 43„Bażant” w Hrubieszowie,

k) 10 dzików w obwodzie łowieckim nr 272 Koło Łowieckie nr 42„Cichy Bór” w Modryńcu,

l) 13 dzików w obwodzie łowieckim nr 219 – Koło Łowieckie nr 13 „Dzik” w Lublinie;

Pełna treść rozporządzenia:

Rozporządzenie nr 33 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego


Zobacz też:

Całość powiatu hrubieszowskiego w obszarze zagrożenia ASF