Nieledew: Seniorzy uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych

Dnia 10 grudnia 2014r. w Domu Kultury w Nieledwi odbyły się cykliczne warsztaty rękodzielnicze dla członków Klubu Seniora „Platan”.

Reklamy

 

Seniorzy wykonywali ozdoby Bożonarodzeniowe.

Zajęcia  prowadziła instruktor -Małgorzata Szajuk.

 

 

info i fot. GOK Trzeszczany