21 września 2023

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Mirczu

11 listopada 2017 roku odbyły się uroczyste obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Reklamy

 

Pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny Ziemi Mireckiej i Hrubieszowskiej zebrali się mieszkańcy gminy, władze samorządowe, które reprezentowała Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek oraz Starosta Hrubieszowski – Józef Kuropatwa.

Uroczystości rozpoczęły się hymnem narodowym, a następnie przed pomnikiem wieńce złożyli:

Reklamy

– reprezentujący Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie: Starosta Hrubieszowski – Józef Kuropatwa, Skarbnik Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie – Dorota Guzina oraz Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie – Gerard Pisiewicz,

– reprezentujący Samorząd Gminy Mircze: Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek, Przewodniczący Rady Gminy Mircze – Ryszard Wieczorek oraz Radny Gminy Mircze – Bogdan Nosal,

Reklamy

– reprezentujący Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie: Jolanta Kowalczuk, Andrzej Lizun oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

– reprezentujący Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach: Dyrektor – Zdzisława Jabłońska oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

– reprezentujący Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie: Dyrektor – Jan Baryła oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,

– reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Mirczu – Dyrektor – Małgorzata Maciejewska, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Kamil Dziuba oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Urszula Łukaszczyk,

– reprezentujący Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mirczu: Prezes Wacław Misztal oraz Radni Gminy Mircze – Waldemar Wichniewicz i Ryszard Zwolak,

– reprezentujący Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Mircze im. Wincentego Rulikowskiego w Mirczu: Prezes Zarządu Anna Burdzań oraz Członkowie Marianna Sobczuk i Aneta Wróbel,

– reprezentujący Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu: Renata Majewska – Mazur, Beata Maciejewska oraz Elżbieta Wodzińska,

– reprezentujący Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Mirczu: Prezes – Maria Małek, Zastępca Prezesa – Jan Szpyrka, oraz Radny Gminy Mircze Robert Kukiełka,

– reprezentujący Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej – Koło Terenowe w Mirczu: Zastępca Prezesa – Edward Falęta wraz z młodzieżą,

– reprezentujący Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Koło Gminne w Mirczu: Zastępca Prezesa – Jan Koman wraz z młodzieżą,

– reprezentujący Zarząd Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mirczu: Prezes – Gerard Pisiewicz, Skarbnik – Jarosław Karwacki, oraz reprezentujący Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirczu – Prezes – Wiesław Pacaj,

– reprezentujący Placówkę Straży Granicznej w Kryłowie: Komendant PSG w Kryłowie – mjr Dariusz Pedo wraz z reprezentującym Posterunek Policji w Dołhobyczowie – p.o. Kierownika Posterunku Policji w Dołhobyczowie – st. asp. Łukasz Palichleb,

– reprezentujący Nadleśnictwo Mircze: Zastępca Nadleśniczego – Krzysztof Krupa,

Na koniec 9 Mirecka Drużyna Harcerek „TAJEMNICA” oraz delegacje uczniów ze szkół z terenu Gminy Mircze zapalili i złożyli znicze pod pomnikiem.

Podczas uroczystości obecne były poczty sztandarowe:

– Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Rejonowe w Mirczu,

– Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej – Koło Terenowe w Mirczu,

– Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Koło Gminne w Mirczu,

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirczu,

– Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie,

– Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu,

– Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu,

– Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie,

– Zarządu Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mirczu.

Po przejściu do Kościoła Parafialnego w Mirczu uczniowie Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu zaprezentowali poruszający montaż słowno – muzyczny, a następnie Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu – ks. Tomasz Giergiel.

Po odprawionym nabożeństwie głos zabrała Wójt Gminy Mircze mówiąc o szacunku do wolności, do Niepodległej Ojczyzny, o którą walczyli nasi przodkowie, przelewając krew i niosąc ofiarę życia.

Pani Wójt na zakończenie podziękowała wszystkim zgromadzonym za przybycie i świętowanie tak ważnego dla naszego narodu dnia.