19 czerwca 2024

Pierwsza sesja Rady Gminy Werbkowice

W czwartek, 27 listopada 2014roku, w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach odbyła się I sesja Rady Gminy Werbkowice, wybranej w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku. Podczas sesji nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i odebrali z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze.

Reklamy

 

Ślubowanie złożyli:

 • Pan Krzysztof Abramiuk

 • Pan Marek Pietruk

 • Pani Agnieszka Skubis-Rafalska

 • Pan Ryszard Grabowski

 • Pani Beata Mazurek

 • Pan Robert Kidyba

 • Pan Jarosław Gałka

 • Pani Edyta Musur

 • Pani Magdalena Kowalczyk

 • Pan Mariusz Kidyba

 • Pan Mirosław Szymczuk

 • Pan Dariusz Klimkowicz

 • Pani Alicja Kielar

 • Pan Krzysztof Kaźmierczak

 • Pani Edyta Bieńkowska-Sołoducha

 

Następnie radni w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącego Rady, którym został Pan Ryszard Grabowski oraz Wiceprzewodniczącego Rady, którym została Pani Edyta Bieńkowska-Sołoducha.

Reklamy

Kolejnym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez Wójta – Pana Lecha Bojko – wybranego w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r., który z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej odebrał zaświadczenie o wyborze.

Ostatnim punktem porządku obrad było powołanie komisji stałych Rady Gminy.

Reklamy

 

Jako pierwsza została wybrana Komisja Rewizyjna, w skład której weszli:

 • Pan Jarosław Gałka

 • Pani Alicja Kielar

 • Pani Beata Mazurek

 • Pan Mariusz Kidyba

 • Pan Mirosław Szymczuk

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali Pana Jarosława Gałkę na Przewodniczącego Komisji i Panią Alicję Kielar na Zastępcę Przewodniczącego.

 

Następnie wybrano skład Komisji ds. Budżetu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w osobach:

 • Pan Krzysztof Abramiuk

 • Pani Edyta Musur

 • Pan Ryszard Grabowski

 • Pan Krzysztof Kaźmierczak

 • Pan Robert Kidyba

Członkowie Komisji wybrali Pana Krzysztofa Abramiuka na Przewodniczącego Komisji i Panią Edytę Musur na Zastępcę Przewodniczącego.

 

Jako ostatnia została wybrana Komisja ds. Oświaty, Spraw Socjalnych i Samorządu, w składzie:

 • Pani Magdalena Kowalczyk

 • Pan Marek Pietruk

 • Pani Edyta Bieńkowska-Sołoducha

 • Pani Agnieszka Skubis-Rafalska

 • Pan Dariusz Klimkowicz

Członkowie Komisji wybrali Panią Magdalenę Kowalczyk na Przewodniczącego Komisji i Pana Marka Pietruka na Zastępcę Przewodniczącego.

 

 

źródło i fot. UG Werbkowice