Ponad pół miliona na utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w Honiatynie i Oszczowie

Powiat Hrubieszowski otrzymał dotację przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją.

Reklamy

 

Na projekt pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi powiatowej nr 3446 L od km 2+000,00 do km 2+530,00 i od km 2+580,00 do km 2+900,00 w miejscowościach Honiatyn i Oszczów, gmina Dołhobyczów” przeznaczono kwotę w wysokości 531 000 zł.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie