20 czerwca 2024

Porady prawne: Czy będąc na zasiłku opiekuńczym można prowadzić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca, któremu zachoruje członek rodziny np. żona lub dziecko ma prawo do zasiłku opiekuńczego za okres 60 dni w roku, jeżeli w tym czasie sprawował opiekę na chorym członkiem rodziny.

Reklamy

Często przedsiębiorcy zastanawiają się jakie czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą wykonywać podczas przebywania na  zasiłku opiekuńczym. Zasadniczo w tym czasie zabronione jest wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. 

Zgodnie z ustawą  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w razie wykonywania pracy zarobkowej w okresie zasiłku opiekuńczego następuje utrata prawa do tego świadczenia. Oznacza to, że, każda praca zarobkowa wykonywana w okresie zasiłku opiekuńczego powoduje utratę prawa do niego. Przyjmuje się bowiem, że podstawowym celem zasiłku opiekuńczego jest kompensata utraconego przez ubezpieczonego zarobku wskutek wystąpienia u niego czasowej, przejściowej niezdolności do zarobkowania. 

Reklamy

W rozumieniu cyt. ustawy pracą jest praca w potocznym tego słowa znaczeniu, w tym wykonywanie różnych czynności na podstawie różnych stosunków prawnych np. stosunku pracy, ale także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Pracą zarobkową jest wszelka aktywność ludzka, która zmierza do uzyskania zarobku. Przy określeniu “zarobkowego” charakteru pracy nie jest wymagane, aby praca była podjęta “w celu zarobkowym”. Jeśli bowiem wykonywanie określonych czynności przynosi rzeczywisty dochód, wówczas to czy praca została podjęta “w celu” uzyskania tego dochodu, nie ma znaczenia, istotny jest fakt zarobku. 

Reklamy

Jeśli więc ubezpieczony przedsiębiorca w okresie pobierania zasiłku opiekuńczego wykonuje pracę zarobkową, traci prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia.

Zaznaczyć jednak należy, że nie każdy przejaw aktywności powoduje utratę prawa do zasiłku opiekuńczego.

Przykładowo nie można uznać, że przedsiębiorca wykonuje pracę zarobkową gdy jego działania mają charakter incydentalnym, jak również w przypadku wymuszonej okolicznościami aktywności zmierzającej do osiągnięcia zarobku w czasie pobierania zasiłku. W konsekwencji, w niektórych przypadkach wykonywanie ubocznych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą  może nie być uznane jako wykonywanie pracy. 

Zgodnie z orzecznictwem sądowym pracy nie stanowi wykonywanie formalnoprawnych czynności do jakich jest zobowiązany przedsiębiorca jako pracodawca czy też podpisanie w trakcie zasiłku dokumentów finansowych. Zupełnie inaczej wygląd natomiast kwestia wystawiania faktur.  Jest to działanie ryzykowne i istotnym jest, ażeby również miało charakter incydentalny i wymuszony okolicznościami. Najczęściej jednak kwalifikowane jest przez ZUS jak wykonywanie pracy zarobkowej. 

Jak wskazano wyżej najbezpieczniej jest nie wykonywać żadnych czynności podczas przebywania na zasiłku opiekuńczym, niemniej jednak w konkretnych stanach faktycznych wykonywanie pewnych czynności nie przesądza automatycznie o utracie prawa do zasiłku, co zwykle trzeba będzie jednak wykazywać przed sądem.

­

adwokat Olga Nowak-Dziwina

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Wniosek o opiekę tymczasową dla dzieci z Ukrainy

Porady prawne: Wniosek o opiekę tymczasową dla dzieci z Ukrainy

LubieHrubie na Twitterze