Porady prawne: Niezaleganie z podatkami i składkami ZUS, jak złożyć wniosek online?

Usługi internetowe to dla przedsiębiorców oszczędność czasu i pieniędzy. W wielu przypadkach ( czy to do uzyskania kredytu, czy też zawarcia umowy ) niezbędne są zaświadczenia wskazujące na niezaleganie z uiszczaniem należności publicznoprawnych w tym składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatków.

Reklamy

Wniosek o niezaleganie ze składkami na ubezpieczenia społeczne

Wniosek składa się za pośrednictwem wcześniej zarejestrowanego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W tym celu należy zalogować się na swój profil na PUE.

Następnie wchodzimy do zakładki: Płatnik, dalej do zakładki: Usługi. Wyszukujemy formularz: Wniosek ZUS EWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ( do prawidłowego wyświetlenia formularza wymagany jest FlashPlayer w wersji 10.2 lub wyższej). Po ewentualnej instalacji wtyczki klikamy Przejdź do usługi. System informuje nas, że usługa wymaga autoryzacji przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Należy wypełnić formularz ( większość danych wypełniona jest domyślnie). Po kliknięciu wyślij, wyświetli się okno wyboru formy doręczenia zaświadczenia. Zaznaczona jest opcja odbioru przez PUE, jednak można zmienić na pocztę tradycyjną albo osobisty odbiór w placówce ZUS.

Następnie wyświetla się okno: Autoryzacja usługi biznesowej, gdzie należy dokonać wyboru sposobu podpisania wniosku (profilem zaufanym ePUAP, podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz podpisać formularz.

Po skutecznym wysłaniu dokumentu uzyskamy potwierdzenie danych dokumentu oraz pojawi się możliwość wygenerowania poświadczenia złożenia dokumentu (pokaż poświadczenie przedłożenia).

Zaświadczenie otrzymamy niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Jeżeli nie ma podstaw do wydania zaświadczenia ZUS wyda decyzję odmowną, od której można wnieść odwołanie. Wniosek nie podlega żadnej opłacie.

Wniosek o braku zaległości podatkowych

Wniosek elektronicznie można złożyć korzystając z serwisu Biznes.gov.pl. W zakładce usługi online w popularnych usługach dostępny jest link: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Po wejściu w link należy kliknąć: Złóż online. Następnie dostępne będą opcje: Zaloguj się przez Login.gov.pl oraz Zaloguj się przez e-mail.

W kolejnym kroku ( po wybraniu logowania przez Login.gov.pl) dostępne będzie logowanie za pośrednictwem profilu zaufanego albo e-dowodu osobistego. Po zalogowaniu się ( i ewentualnym potwierdzeniu adresu email) należy wypełnić formularz elektroniczny, wybrać właściwy urząd ( urząd realizujący) oraz sposób w jaki chcemy uzyskać zaświadczenie ( elektronicznie w Biznes.gov.pl czy za pośrednictwem poczty).

Wniosek, za wydanie jednego zaświadczenia, podlega opłacie w kwocie 21 zł, zaś dowód opłaty należy załączyć do formularza ewentualnie złożyć w terminie 3 dni. Opłatę płaci się na rachunek bankowy urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składany jest wniosek o wydanie zaświadczenia. Następnie wniosek winien zostać podpisany: profilem zaufanym, za pośrednictwem bankowości internetowej albo podpisem kwalifikowanym.
Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 7 dni, jeżeli została wybrana forma elektronicznego doręczenia, zaświadczenie dostępne będzie po zalogowaniu się w na Biznes.gov.pl (moje konto) w zakładce: moje sprawy. W liście spraw wyświetli się: Zaświadczenie ZAS-W po jego kliknięciu wyświetli się lista dokumentów w tym zaświadczenie w formacie PDF, które można pobrać.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie