3 października 2023

Porady prawne: Składka na ZUS po terminie? Do końca czerwca termin na złożenie wniosku

Od początku roku obowiązują nowe zasady związane z ubezpieczeniami chorobowymi istotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Reklamy

Dla tej grupy ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne zatem w celu skorzystania z uprawnień do zasiłków: chorobowych, macierzyńskich czy opiekuńczych, muszą złożyć zgłoszenie.  Dotychczas było tak, że ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe ustawały:

  1.  od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony, 
  2. od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie,
  3. od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom. 

Drugi opisany przypadek, to sytuacja gdy składka nie została zapłacona w ogóle, nie została zapłacona w pełnej wysokości albo nie została zapłacona w ustawowym terminie.  

Reklamy

Jednakże, na wniosek ubezpieczonego ZUS, w uzasadnionych przypadkach mógł wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie. ZUS może odmówić zgody na opłacenie składki po terminie, jednak decyzja taka może być kontrolowana przez sąd. Inaczej rzecz ujmując ZUS winien wydać decyzję, która powinna zostać zaskarżona przez ubezpieczonego do  sądu ubezpieczeń społecznych. 

Aktualnie czyli od 01 stycznia 2022 roku, nieopłacenie składki w terminie nie powodu ustania ubezpieczenia chorobowego. Dotyczy to także składek za grudzień 2021 roku.  

Reklamy

Zasygnalizować jednak należy, iż zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej ustawę systemową wnioski o zgodę na opłacenie składki po terminie, na formularzu US-9, dotyczące okresu sprzed dnia 1 stycznia 2022 roku, mogą być składane nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: ZUS dla osób współpracujących w prowadzeniu działalności gospodarczej

Porady prawne: ZUS dla osób współpracujących w prowadzeniu działalności gospodarczej

LubieHrubie na Instagramie