22 kwietnia 2024

Prośba o poszanowanie infrastruktury turystycznej na zamczysku w Kryłowie

Na terenie Kryłowa, Kryłów-Kolonii i Prehoryłego powstała w ostatnim czasie infrastruktura turystyczna.


Infrastruktura wykonana została dzięki projektowi pn. „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” realizowanemu w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru na lata 2009-2014.

Jednym z elementów projektu było odtworzenie wschodniej bastei obronnej średniowiecznego ufortyfikowania zamkowego na rzecznej wyspie w Kryłowie, a także wiele innych elementów znajdujących się w okolicy punktu widokowego.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O POSZANOWANIE WYKONANYCH ELEMENTÓW, KTÓRE PODNOSZĄ WALORY TURYSTYCZNE NASZEJ GMINY.

PROSIMY ABY NIE SIADAĆ NA ZWIERZĘTA, ULEGAJĄ ONE ZNISZCZENIU!

PROSIMY TAKŻE ABY STOSOWAĆ SIĘ DO ZAKAZU WJAZDU NA TEREN ZAMCZYSKA! DOTYCZY TO SAMOCHODÓW, ALE RÓWNIEŻ POJAZDÓW TYPU QUAD.

 

 

Strona internetowa projektu:

www.natura2000.mircze.pl

FILM PROMUJĄCY PROJEKT:

https://www.youtube.com/watch?v=tJuEv89nBxU

 

 

UG Mircze