25 czerwca 2024

Przewodnicząca i wiceprzewodnicząca PSONI Koło w Werbkowicach wyróżnione

18 kwietnia 2018 r. w Zamościu odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim.

Reklamy

 

W trakcie tego wydarzenia nagrodzone zostały organizacje oraz osoby, które przez swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia społeczności lokalnej.

Celem kongresu było również wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych i identyfikacja oraz promocja dobrych praktyk.

Reklamy

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył wyróżnienia w konkursie pn. „Organizacja Pozarządowa Roku 2017”. Dyplomy uznania za działalność na rzecz społeczności lokalnej, przyczynianie się do rozwoju województwa lubelskiego oraz do poprawy jakości życia mieszkańców, a także za upowszechnianie dobrych praktyk oraz umacnianie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych otrzymały: Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach – pani Halina Szpuga oraz Wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach – pani Marta Piotrowska – Lackowska.

Wyróżnienie to jest wielkim zaszczytem oraz potwierdzeniem jak bardzo ważną rolę w życiu społecznym pełnią różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje oraz inicjatywny na rzecz środowiska lokalnego.

Reklamy

Cieszymy się, że działania podejmowane przez PSONI Koło w Werbkowicach służą osobom z niepełnosprawnościami oraz zostały zauważone przez wojewodę. Mobilizuje to do dalszej pracy, a także zobowiązuje do jeszcze większego wysiłku na rzecz potrzebujących. Będziemy się starali, aby nasza pomoc trafiała do jak największego grona osób.

 

(tekst i fot. PSONI Koło w Werbkowicach)