3 marca 2024

PUP: Program „Stawiamy na młodzież”. Staże i warsztaty dla bezrobotnych w wieku do 25 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie rozpoczyna realizację programu specjalnego w roku 2014, finansowanego ze środków Funduszu Pracy, p.n. „Stawiamy na młodzież”, skierowanego do osób bezrobotnych do 25 roku życia.

Reklamy


Czas realizacji programu: 01.04.2014 – 31.12.2014 r.

Grupa docelowa programu: osoby bezrobotne do 25 roku życia z terenu powiatu hrubieszowskiego, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, które pomimo zastosowanych usług i/lub instrumentów rynku pracy nie weszły trwale na rynek pracy.

Reklamy

Celem głównym programu jest zwiększenie aktywności zawodowej, ukierunkowanej na zdobycie trwałego zatrudnienia wśród 13 osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu hrubieszowskiego.

Dla osiągnięcia celów przewidziano następujące formy wsparcia:

  • opiekę Coacha przez cały okres udziału w programie (13 uczestników),
  • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej (13 uczestników),
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (oraz z tego zakresu dla 13 uczestników),
  • zestaw aktywizacyjny (dla każdego uczestnika warsztatów aktywnego poszukiwania pracy),
  • staże 5-miesięczne (dla 13 uczestników),
  • bony dla pracodawców, za utrzymanie efektywności zatrudnieniowej przez okres co najmniej 3 miesięcy w wysokości 1.000,00 zł każdy.

Bliższe informacje o możliwości wzięcia udziału w programie są udzielane w Centrum Aktywizacji Zawodowej (Hrubieszów, ul. Leśmiana 11) – pokój numer 2.