1 grudnia 2023

HDK: VI Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

30 kwietnia 2014r. o godzinie 10.00 w Hrubieszowskim Domu Kultury odbędą się eliminacje powiatowe VI Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Termin składania zgłoszeń w HDK upływa 21 kwietnia.

Reklamy

Eliminacje (przeglądy powiatowe) Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych odbędą się w miesiącach: marcu i kwietniu 2014 w wybranych ośrodkach kulturalnych woj. Lubelskiego (18 przeglądów).

Przeglądy powiatowe zostaną poprzedzone eliminacjami gminnymi. W przeglądach mogą brać udział amatorskie teatry: żywego słowa, teatry lalkowe, plastyczne, teatry tańca, i kabarety, w których wykonawcy nie przekroczyli 18 roku życia.

Reklamy

Celem Przeglądu jest:

  • prezentacja dorobku artystycznego młodych grup twórczych
  • inspirowanie poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej
  • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej wśród młodych
  • promocja twórczości młodych grup artystycznych, a także tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między pedagogami i instruktorami teatralnymi

Wszystkie przedstawienia prezentowane podczas Finału będą oceniane przez Jury, które na koniec Przeglądu przyzna najlepszym teatrom, nagrody pieniężne i wyróżnienia.

W swej ocenie Jury Przeglądu posługiwać się będzie następującymi kryteriami:

  • dobór właściwego repertuaru
  • uczestnictwo wykonawców we współtworzeniu prezentacji teatralnej
  • uniwersalność formy i tematu
  • oryginalność rozwiązań scenicznych

Koszty przejazdów zespołów do miejsc odbywania Przeglądu pokrywają instytucje patronujące zespołom.
Warunkiem uczestnictwa jest dokładnie wypełniona karta zgłoszenia przesłana w wyznaczonym terminie.

Do pobrania:

 

Info: UM Hrubieszów