Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Czerniczynie

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022.

Reklamy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022 do:

przedszkola dla dzieci w wieku 3-4 lat (rok urodzenia 2018-2017)

oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 5 lat (rok urodzenia 2016)

klasy pierwszej

pozostałych klas dla dzieci z obwodu szkoły (Brodzica, Wolica, Czerniczyn, Metelin, Masłomęcz).

­

Zapisu do punktu i oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej odbędą się w dniach od 25.02.2020 r. do 22.03.2020 r. Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka przez wypełnienie karty zapisu. Do zapisu potrzebny jest skrócony akt urodzenia oraz PESEL dziecka.

W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły przypominamy o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.

Druki należy pobrać ze strony szkoły www.spczerniczyn.edupage.org w zakładce: O szkole – Dokumenty – Rekrutacja. Wypełniony wniosek należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres e-mail szkoły: spczerniczyn@o2.pl

­

Oferujemy:

doświadczoną kadrę pedagogiczną ;

dowóz dzieci do szkoły ;

nowoczesną stołówkę;

opiekę świetlicową;

dobrze wyposażoną bibliotekę;

sale lekcyjne z dostępem do Internetu, wyposażone w tablice multimedialne;

bogatą bazę dydaktyczną, pracownię komputerową i salę wielofunkcyjną;

właściwe warunki realizowania podstawy programowej.

Informacje: tel.84 697 32 04, kom. 603 223 397.


Zobacz też:

Wiatr uszkodził dachy na budynkach w Czerniczynie i Husynnem – ZDJĘCIA

Wiatr uszkodził dachy na budynkach w Czerniczynie i Husynnem – ZDJĘCIA

LubieHrubie na Instagramie