25 czerwca 2024

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Hrubieszów – Zosin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o możliwości zgłaszania uwag do projektu rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Hrubieszów – Zosin.

Reklamy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje o możliwości zgłaszania uwag do Projektu Wykonawczego inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Hrubieszów – Zosin od km 329 + 270 do km 342 + 958.

Uwagi można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Reklamy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21

Reklamy

20-075 Lublin

do dnia 23 października 2020 r.


Załączniki:

Pismo GDDK i A Oddział w Lublinie z dnia 15.09.2020 r.

Informacja o inwestycji

Projekt wykonawczy (po wejściu w link w prawym górnym rogu należy kliknąć ikonkę pobierz)