Stypendia Marszałka Województwa dla uczniów z Mircza

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017”.

Reklamy

 

Z Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu stypendia otrzymali: Oliwia Łoś, Kornelia Sienicka i Mateusz Krupa. W uroczystości udział wzięli: Dyrektor szkoły Józef Czerniak oraz wyróżnieni uczniowie.

Wraz z otrzymaniem stypendiów finansowych uczniowie rozpoczynają indywidualną pracę pod opieką nauczycieli szkoły. Stypendyści w indywidualnym planie pracy wskazali po 3 przedmioty, które będą doskonalić po lekcjach z różnymi nauczycielami: biologię, matematykę, chemię, fizykę oraz j. angielski. Opiekunami dydaktycznymi uczniów zostały panie: Bożena Frąk oraz Małgorzata Szpyrka.

Nasza szkoła łącznie złożyła 10 wniosków o stypendia dla uzdolnionych uczniów: Oliwii łoś, Kornelii Sienickiej, Mateusza Krupy, Bartosza Zinczuka, Natalii Lewickiej, Krystiana Strupieniuka, Julii Wiatrzyk, Adama Frańczuka, Agnieszki Pakuły oraz Moniki Powęzki. Przygotowaniem dokumentów, kontaktami z  nauczycielami, rodzicami i uczniami zajęła się p. Agnieszka Marciniuk.

Gratulujemy naszym stypendystom i ich rodzicom. Życzymy owocnej pracy uczniom i opiekunom, oczekując z radością i dumą Waszych kolejnych sukcesów naukowych.

Dziękujemy Pani Wójt Marcie Małyszek za udostępnienie samochodu służbowego na przejazd dla uczniów do Lublina.

 

 

SZS Mircze