Uroczyste otwarcie świetlicy w Honiatynie

W niedzielę 26 października 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Honiatynie. Świetlica ta jest ostatnią, która została wyremontowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD „Lepsze jutro”, oczywiście i środków własnych Gminy.

Reklamy

 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Przedstawiciele władz samorządowych: P. Wójt Józef Demendecki, P. Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Drozda, P. Sekretarz Stanisław Staszczuk, P. Grzegorz Drewnik kierownik Referatu Promocji, P. Marek Martyniak kierownik Referatu Budownictwa, P. Dorota Skiba Sołtys Wsi Honiatyn i Radna Gminy, Komendant OSP w Honiatynie Łukasz Szenaor oraz 4-letnia Oliwka Skiba. Natomiast świetlicę poświęcił Ks. Mieczysław Nicpoń –
Proboszcz Parafii Oszczów. 

Po zakończeniu części oficjalnej wystąpiła z koncertem „ Kapela Moch-Bend” oraz zespół „Fermata”. Można było również posmakować grochówki oraz ziemniaków z ogniska. 

Mamy nadzieję, że pięknie wyremontowana świetlica znakomicie wypełniać będzie funkcję rekreacyjno – społeczno – kulturalną dla Sołectwa Honiatyn. Będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców. 

Wszystkim osobom, które włożyły swój wkład w remont świetlicy, jak i w organizację uroczystości jej otwarcia – dziękujemy. 

 
 
 
Urząd Gminy Dołhobyczów