Uszyją 11 tysięcy maseczek dla mieszkańców gminy Hrubieszów

Urząd Gminy Hrubieszów zlecił spółdzielni socjalnej Kuźnia Talentów im. Stanisława Staszica w Mienianach, wykonanie 11 tysięcy maseczek ochronnych.

Reklamy

 

Będą to maseczki wielokrotnego użytku, trójwarstwowe z fizeliny (materiał posiada stosowny atest) z warstwą filtrującą, które można będzie prać i prasować.

Gmina planuje przekazanie maseczek, wraz z instrukcją ich użytkowania, każdej rodzinie zamieszkującej teren gminy Hrubieszów w ilości odpowiadającej liczbie osób zameldowanych pod danym adresem.

Maseczki będą rozdzielane sukcesywnie, począwszy od tego tygodnia w miarę ich wykonywania przez spółdzielnię socjalną. Dystrybucją maseczek zajmą się druhowie OSP z terenu gminy Hrubieszów, dostarczając je do skrzynek pocztowych lub umieszczając w dostępnym miejscu na posesji bez wchodzenia na jej teren.

Do akcji szycia włączyły się także Panie z kół gospodyń wiejskich. Materiały do szycia maseczek zapewnia i dostarcza spółdzielnia socjalna. Zainteresowane Panie, które zechcą się włączyć w akcję, proszone są o kontakt z przewodniczącą Rady Gminy Hrubieszów – Anetą Dąbrowską lub kierownikiem Centrum Integracji Społecznej w Mienianach – Justyną Czernij-Jezierską, ewentualnie z Anną Gałan z Urzędu Gminy Hrubieszów, tel. 84 696 26 81 wew. 18.

 

info: UG Hrubieszów