27 maja 2024

Uwaga! Niebezpieczne miejsce w Gozdowie

Urząd Gminy w Werbkowicach prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na niebezpieczne miejsce w miejscowości Gozdów, na placu zabaw w byłym POM-ie, z uwagi na zły stan techniczny znajdującej się tam studzienki kanalizacyjnej.

 

Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Usunięcie awarii nastąpi w dniu 30.07.2019 roku.

Ze względu na powyższe prosimy o zachowanie ostrożności w tym miejscu.

 

(info i fot. UG Werbkowice)